Περιμένει μια στιγμή; Μετάβαση απευθείας σε Public